“Da mihi factum, dabo tibi ius”
Podaj mi fakty, a ja dam Ci prawo

O mnie


Oferta

  • zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i organami administracyjnymi,
  • sporząšdzanie pism procesowych,
  • udzielanie bieżąšcych porad prawnych,
  • konsultacje podczas spotkań, konsultacje korespondencyjne (poczta, fax, e mail), konsultacje telefoniczne,
  • sporzšądzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju projektów umów (kontraktów),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie wszelkiego rodzaju aktów wewnętrznych takich jak: regulaminy, uchwały, statuty,
  • sporządzanie pism wymagających znajomości przepisów prawa,